prijs logopedie


Hieronder kan u de tarieven terugvinden voor logopedische diensten.


Deze honoraria zijn van toepassing in 2021.

Prestatie Honorarium Terugbetaling Remgeld
Sessie van 30 minuten
28,04 euro (kabinet)
27,09 euro (op school)
22,54 euro
21,09 euro
5,50 euro
6,00 euro
Sessie van 60 minuten
56,32 euro
45,32 euro
11,00 euro
Bilan zitting
(logopedisch onderzoek met
schriftelijk verslag)
32,83 euro
(per half uur onderzoek)
25,33 euro
7,50 euro
Evolutiebilan
46,80 euro
35,80 euro
11,00 euro

Je kan op een terugbetaling van 75% van het honorarium rekenen als de stoornis valt onder de verplichte ziekteverzekering. Indien niet voldaan is aan de voorwaarde van verplichte ziekteverzekering, dan kan vaak ook terecht bij de aanvullende verzekering.

Sommige personen (met een laag inkomen) hebben recht op een verhoogde tegemoetkoming en krijgen een hoger bedrag terugbetaald.

Deze kostprijs voor logopedie (zowel het honorarium van de logopedist als het terugbetalingstarief) is wettelijk vastgelegd.

Logopedie Emilie Ciers

Contacteer ons:

Brugsesteenweg 82
8531 Hulste - Harelbeke
(route)

GSM: 0473 63 74 76

Mail: info@logopedieciers.be

Of contactformulier: 

Klik hier 

Nieuws

De nieuwe tarieven voor logopedische diensten werden aangepast. Actuele honoraria (2017) zijn terug te vinden op:
tarieven logopedie.