logopedie Harelbeke

Wat is logopedie?

Logopedie is een paramedisch beroep dat zich algemeen bezighoudt met de behandeling in van spraak-, slik- en taaltherapie.

Het woord 'logopedie' is samengesteld uit de Griekse woorden "logos" en "paidein". "Logos" staat voor "gesproken woord" en "paidein" staat voor "opvoeden". Logopedie betekent dus 'opvoeden tot het gesproken woord'. Vroeger gebruikte men hiervoor af en toe de term 'spraakleraar'.

Logopedie wil ook zeggen: hulpverlening bij stoornissen en beperkingen in de communicatie. Communicatie is heel wat meer dan enkel praten. Communicatie omvat taal, lezen en schrijven, gebaren, spraakafzien en ondersteunde communicatiesystemen.

Een logopedist werkt in vele gevallen samen met andere deskundigen: een arts, een tandarts, een leerkracht, een psycholoog of een andere paramedicus.
Het is mogelijk dat een stoornis in de communicatie positief beïnvloed kan worden door bijvoorbeeld een medische, een tandheelkundige, een psychologische of een andere behandeling. Juist omwille van deze reden is een vlotte samenwerking met andere deskundigen onontbeerlijk.

Wat behandelt een logopedist(e)?

Bij kinderen richt logopedie zich vooral op leerstoornissen, articulatiestoornissen en taalstoornissen. Bij volwassenen komen we vooral in aanraking met stoornissen zoals afasie, dysarthrie, dysfagie en andere taal- en spraakstoornissen.

 

Logopedie Emilie Ciers

Contacteer ons:

Brugsesteenweg 82
8531 Hulste - Harelbeke
(route)

GSM: 0473 63 74 76

Mail: info@logopedieciers.be

Of contactformulier: 

Klik hier 

Nieuws

De nieuwe tarieven voor logopedische diensten werden aangepast. Actuele honoraria (2017) zijn terug te vinden op:
tarieven logopedie.